Top header icons

Hrafnista á Workplace FacebookHrafnista á Facebook


Að flytja á Hrafnistu

Þeir sem hyggja á flutning til Hrafnistu þurfa að sækja um færni- og heilsumat  til Færni- og heilsumatsnefndar í viðkomandi landshluta. Sjá nánari upplýsingar á heimasíðu Embætti landlæknis. Færni- og heilsumat er faglegt einstaklingsbundið mat á þörfum einstaklinga fyrir varanlega hjúkrun og búsetu á  hjúkrunarheimili.  Ekki er hægt að senda umsóknina rafrænt heldur verður að prenta hana út og koma til viðkomandi Færni- og heilsumatsnefnda.
 

Heimilisfólk á Hrafnistu kemur úr öllum landshlutum og hefur unnið margs konar störf á sjó og landi. Meðalaldur þeirra sem flytja á Hrafnistu er yfir 85 ár. Kynjaskipting þeirra er í kringum 38% karlar og 62% konur. Á hverju ári koma yfir 100 nýir heimilismenn á Hrafnistu. Þegar fyrir liggur að einstaklingur er að flytja á Hrafnistu, þarf að undirbúa flutninginn á nýja heimilið sem best. Mörgum þykir erfitt að flytja og aðlagast breyttum aðstæðum. Í mörgum tilvikum liggur löng sjúkrahúsdvöl að baki og í einhverjum tilvikum hefur ekki gefist tækifæri til að kveðja gamla heimilið. Mikilvægt er að starfsfólk og aðstandendur séu samstíga um jákvæða aðlögun. Það er mikilvægt að hún takist sem best þannig að heimilismenn upplifi öryggi og hlýju á nýja heimilinu.

 

Heimsóknir

Til þess að dvölin verði ánægjuleg og aðlögun þeirra sem flytja á Hrafnistu sé sem eðlilegust eru ættingjar og vinir eru hvattir til þessa að vera duglegir að heimsækja sitt fólk á Hrafnistuheimilunum. Það skiptir miklu máli að heimilismenn finni áfram jafn sterk tengsl við sína nánustu þrátt fyrir breytt búsetuform. Ættingjar eru alltaf velkomnir í heimsóknir og er markmiðið að þeim líði vel á Hrafnistuheimilunum og upplifi sig velkomna. Reglulegar heimsóknir eru oft fastir liðir á dagskrá nánustu ættingja. 

 

Greiðsluþátttaka

Daggjöld til heimila eru ekki greidd nema matið liggi fyrir. Ástæða er til að vekja athygli umsækjenda um færni- og heilsumat á því að þegar lífeyrisþegi flyst á hjúkrunarheimili falla niður lífeyrisgreiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins (TR). Við það að greiðslur falla niður myndast réttur til vasapeninga sem eru tekjutengdir. Mikilvægt er að umsækjendur kynni sér þátttöku í dvalarkostnaði og kostnað við búsetu. frekari upplýsingar um þessi efni er að finna á vefsetri TR.

Hrafnista innheimtir fyrir Tryggingastofnun kostnaðarþáttöku íbúa. Tryggingastofnun reiknar út kostnaðarþátttökuna og veitir nánari upplýsingar um útreikningana í síma 5604400. Aðstandendur sem þurfa að hafa samband við Hrafnistu vegna greiðsluþátttöku heimilismanna geta verið í sambandi við bókhalds- og launadeild á  Hrafnistu Reykjavík í síma 585 3000 eða á netfangið This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Aðbúnaður

Starfsemi Hrafnistu fer fram í eigin húsnæði Sjómannadagsráðs í Reykjavík og Hafnarfirði en í Kópavogi og Reykjanesbæ er húsnæðið í eigu opinberra aðila. Húsnæðið á öllum heimilunum er hannað og byggt með þarfir aldraðra í huga þannig að þjónusta við þá verði sem allra best. Húsnæðið í Reykjavík hefur nýlega undirgengist meiriháttar endurbætur með tilheyrandi einkarýmum  og setustofum á hverri einingu í takt við breytta tíma. Öryggiskerfi og vöktun er á öllu húsnæði Hrafnistu allan sólarhringinn, alla daga ársins. Rekstur húsnæðisins er í höndum fasteignadeildar en í henni starfa iðnaðarmenn, húsverðir og bílstjórar.

 

Þvottahús

Hrafnista sér um þvott á persónulegum fatnaði heimilismanna nema það sem þarfnast hreinsunar. Heimilismenn og/eða aðstandendur þeirra sjá um að merkja fatnað heimilismanna. 

 

 

Til baka takki

Þessi vefsíða notar kökur (cookies). Með því að halda áfram að nota vefinn, samþykkir þú þessa virkni vefsins.
Samþykkja kökur