Top header icons

Fyrir starfsfólk

 

Örugg skjalamótttaka

Örugg skjalamótttaka

Fyrir starfsfólk

Hrafnista á Facebook

Fullyrða má að Hrafnistuheimilin hafi breytt kjörum og lífsviðhorfum aldraðra í þjóðfélaginu og stuðlað að ánægjulegu ævikvöldi þeirra. Með hækkandi lífaldri og fjölgun aldraðra í þjóðfélaginu er mikilvægt að efla þjónustu Hrafnistu enn frekar. Enda er eitt af aðalmarkmiðum Hrafnistu að vera leiðandi aðili í þjónustu og umönnun aldraðra einstaklinga. Hrafnista hefur markvisst verið að byggja upp sem flesta þætti er lúta að þarfa- og þjónustustigi aldraðra. Lífsgæði þeirra eru í öndvegi og jákvæðni, ánægja og alúð eru atriði sem stjórnendur og starfsmenn vilja að einkenni þeirra þjónustu.

Markmið 

Markmið Hrafnistu snúa bæði að innra og ytra starfi heimilanna en Hrafnista setur sér það markmið að vera leiðandi í umönnun og þjónustu við aldraða.  Að stuðla að andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan heimilisfólks. Að efla faglega þekkingu starfsfólks. Að auka starfsánægju og bæta starfsumhverfi starfsfólks.

Framtíðarsýn

Stjórn Sjómannadagsráðs setur sér það sem framtíðarmarkmið að Hrafnista verði  leiðandi aðili í þjónustu og umönnun aldraðra. Framtíðarsýnin byggir á uppbyggingu íbúða- og lífsgæðakjarna sem kemur til móts við sem flest þarfa- og þjónustustig fyrir aldraða. Hrafnista framtíðarinnar mun verða fyrirtæki sem vinnur að umönnun og þjónustu við aldraða. Fyrirtæki Sjómannadagsráðs munu samnýta þjónustu- og rekstrarþætti. 

Með þessari framtíðarsýn stefnir Hrafnista að því að víkka út og stækka markhóp sinn og fá á íbúða- og þjónustusvæði Hrafnistu aðila sem ekki eru ennþá komnir á það stig þjónustu að þurfa mikla umönnun og hjúkrunarþjónustu.

Markvisst verður unnið að uppbyggingu jákvæðrar ímyndar um þá starfsemi og þjónustu sem innt er af hendi hjá Hrafnistu.

Lög - og reglur

Um starfsemi heilbrigðis- og öldrunarþjónustu gilda margvísleg lög og reglugerðir:

Lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007

Lög um málefni aldraðra nr.125/1999

Lög um réttindi sjúklinga nr. 74/1997

Lög um sjúkraskrár nr. 55/2009

Lög um almannatryggingar nr.100/2007

Lög um sjúkratryggingar nr.112/2008

Lög um sjúklingatryggingu nr.111/2000

Sóttvarnarlög nr.19/1997

Lög um almannavarnir nr.82/2008

Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr.77/2000

Lyfjalög nr. 93/1994

Lög um gagnagrunn á heilbrigðissviði nr. 139/1998

Lög um dánarvottorð, krufningar o.fl.nr.61/1998

Lög um tóbaksvarnir nr. 6/2002

Lög um lækningatæki nr.16/2001

 

Starfsfólki í heilbrigðisþjónustu ber að starfa í samræmi við þau lög sem starfsréttindum þeirra fylgir:

    Lög um heilbrigðisstarfsmenn

Heildarlöggjöf um allar heilbrigðisstéttir tóku gildi 1. janúar 2013. Leystu þau af hólmi fimmtán lög sem nú gilda um störf þeirra.

 

Siðareglur

Félög heilbrigðisstétta setja félagsmönnum sínum siðareglur sem þeim ber að nýta sér sem leiðarljós og til stuðnings í daglegu starfi.

Siðareglur hjúkrunarfræðinga

Siðareglur lækna

Siðareglur sjúkraliða

Siðareglur sjúkraþjálfara

Siðareglur iðjuþjálfa

Siðareglur þroskaþjálfa

Til baka takki

Þessi vefsíða notar kökur (cookies). Með því að halda áfram að nota vefinn, samþykkir þú þessa virkni vefsins.
Samþykkja kökur