Top header icons

Fyrir starfsfólk

 

Örugg skjalamótttaka

Örugg skjalamótttaka

Fyrir starfsfólk

Hrafnista á Facebook


Að flytja á Hrafnistu

Þeir sem hyggja á flutning til Hrafnistu þurfa að sækja um færni- og heilsumat  til Færni- og heilsumatsnefndar í viðkomandi landshluta. Sjá nánari upplýsingar á heimasíðu Embætti landlæknis. Færni- og heilsumat er faglegt einstaklingsbundið mat á þörfum einstaklinga fyrir varanlega hjúkrun og búsetu á  hjúkrunarheimili.  Ekki er hægt að senda umsóknina rafrænt heldur verður að prenta hana út og koma til viðkomandi Færni- og heilsumatsnefnda.
 

Heimilisfólk á Hrafnistu kemur úr öllum landshlutum og hefur unnið margs konar störf á sjó og landi. Meðalaldur þeirra sem flytja á Hrafnistu er yfir 85 ár. Kynjaskipting þeirra er í kringum 38% karlar og 62% konur. Á hverju ári koma yfir 100 nýir heimilismenn á Hrafnistu. Þegar fyrir liggur að einstaklingur er að flytja á Hrafnistu, þarf að undirbúa flutninginn á nýja heimilið sem best. Mörgum þykir erfitt að flytja og aðlagast breyttum aðstæðum. Í mörgum tilvikum liggur löng sjúkrahúsdvöl að baki og í einhverjum tilvikum hefur ekki gefist tækifæri til að kveðja gamla heimilið. Mikilvægt er að starfsfólk og aðstandendur séu samstíga um jákvæða aðlögun. Það er mikilvægt að hún takist sem best þannig að heimilismenn upplifi öryggi og hlýju á nýja heimilinu.

 

Heimsóknir

Til þess að dvölin verði ánægjuleg og aðlögun þeirra sem flytja á Hrafnistu sé sem eðlilegust eru ættingjar og vinir hvattir til þessa að vera duglegir að heimsækja sitt fólk á Hrafnistuheimilunum. Það skiptir miklu máli að heimilismenn finni áfram jafn sterk tengsl við sína nánustu þrátt fyrir breytt búsetuform. Ættingjar eru alltaf velkomnir í heimsóknir og er markmiðið að þeim líði vel á Hrafnistuheimilunum og upplifi sig velkomna. Reglulegar heimsóknir eru oft fastir liðir á dagskrá nánustu ættingja. 

 

Greiðsluþátttaka

Daggjöld til heimila eru ekki greidd nema mat frá Færni- og heilsumatsnefnd liggi fyrir. Ástæða er til að vekja athygli umsækjenda um færni- og heilsumat á því að þegar lífeyrisþegi flyst á hjúkrunarheimili falla niður lífeyrisgreiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins (TR). Við það að greiðslur falla niður myndast réttur til vasapeninga sem eru tekjutengdir. Mikilvægt er að umsækjendur kynni sér þátttöku í dvalarkostnaði og kostnað við búsetu. frekari upplýsingar um þessi efni er að finna á vefsvæði TR
 
Hrafnista innheimtir fyrir Tryggingastofnun kostnaðarþátttöku íbúa. Tryggingastofnun reiknar út kostnaðarþátttökuna og veitir nánari upplýsingar um útreikningana í síma 560 4400. Aðstandendur sem þurfa að hafa samband við Hrafnistu vegna greiðsluþátttöku heimilismanna geta verið í sambandi við bókhalds- og launadeild á  Hrafnistu Laugarási í Reykjavík í síma 585 3000 eða á netfangið bokhald[hja]hrafnista.is 

 

Aðbúnaður

Húsnæði Hrafnistu í Laugarási og í Hraunvangi er í eigu Sjómannadagsráðs en annað húsnæði Hrafnistuheimilanna eru í eigu opinberra aðila.  Hjá fasteignadeild Sjómannadagsráðs starfa iðnaðarmenn og húsverðir sem annast allan rekstur húsnæðisins og þjónustu fyrir starfsemina. Húsnæðið á öllum heimilunum er hannað og byggt með þarfir aldraðra í huga þannig að þjónusta við þá verði sem allra best. Húsnæðið í Laugarási hefur undirgengist meiriháttar endurbætur með tilheyrandi einkarýmum  og setustofum á hverri einingu í takt við breytta tíma. Öryggiskerfi og vöktun er á öllu húsnæði Hrafnistu allan sólarhringinn, alla daga ársins.

Þvottahús

Hrafnista býður upp á þvott á persónulegum fatnaði heimilismanna nema á ullarfatnaði og það sem þarfnast hreinsunar. Heimilismenn fá þvottanúmer hjá Hrafnistu og mikilvægt er að allur fatnaður og allt lín sé vel merkt, hvort sem hann er þveginn á Hrafnistu eða hjá aðstandendum.

 

 

Til baka takki

Þessi vefsíða notar kökur (cookies). Með því að halda áfram að nota vefinn, samþykkir þú þessa virkni vefsins.
Samþykkja kökur